NOTA DE INFORMARE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CUCARACTER PERSONAL CONFORM LEGII NR. 677/2001

SC AUTO BODY CLINIC SRL operator de date personale, prelucrează datele dvs. cu caracter personal (nume, prenume, adresă, nr. telefon, CNP, seria și numărul actului de identitate, adresă de e-mail), furnizate de dvs. în mod direct, prin angajații săi, prin mijloace mixte (pe suport de hârtie și în format electornic), în scopul realizării procedurii de vânzare-cumpărare, concretizat prin încheierea unui contract de vânzare - cumpărare, precum și în scopuri statistice și de marketing.

Datele furnizate de dvs. Direct vor intra într-o bază de date unică, centralizată și agregată aparținând SC AUTO BODY CLINIC SRL.

Este necesar să ne furnizați toate datele susmenționate, acestea fiind necesare pentru realizarea relațiilor contractuale între Dvs și SC AUTO BODY CLINIC SRL.

Informațiile și datele personale colectate, înregistrate și stocate de SC AUTO BODY CLINIC SRL sunt destinate utilizării de către acesta, intern în condițiile legii.

Conform Legii nr. 677/2001, beneficiați de dreptul de acces, de intervenție, de opoziție asupra datelor și de dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale. Totodată, aveți dreptul să vă opuneți prelucrării datelor personale care vă privesc în scopuri de marketing și să solicitați ștergerea datelor, oricând, fără nicio justificare, în mod facil și gratuit. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteți adresa cu o cerere scrisă, datată și semnată pe adresa operatorului sau la adresa de e-mail pieseautobody@gmail.com. De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiției.